سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور
تیشرت و پلوشرت --> پوشاک زنانه