سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور
شلوار کتان --> پوشاک مردانه