سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور
کالاهای اساسی و خواروبار --> خوردنی و آشامیدنی