سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور
کفش --> پوشاک بچه گانه