سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور
عسل --> خوردنی و آشامیدنی