سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور
دخترانه --> پوشاک بچه گانه