سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور
نوزاد --> پوشاک بچه گانه