سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور
شلوار جین --> پوشاک بچه گانه