سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور
شلوار و سرهمی --> پوشاک زنانه