سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور
کفش رسمی --> پوشاک زنانه