سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور
کفش روزمره --> پوشاک زنانه