سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور

تبسم تبسم

توضیحات محصول:

شومیز  حریر کرپ گرم  بالا      بدن نما  نیست قد کار ۶۸ سانت   سایز ۳۸ الی ۵۰ 

قیمت خرید شما: 129,300 تومان
حداقل قیمت فروش: 168,000 تومان
حداقل سود شما: 38,700 تومان