سیستم تامین کنندگان و فروشندگان تامفور

تبسم تبسم

توضیحات محصول:

شومیز  حریر کرپ درجه یک سایز  ۳۸ الی ۴۸  قد کار ۶۸ سانت بدن نما  نیست 

قیمت خرید شما: 116,800 تومان
حداقل قیمت فروش: 178,000 تومان
حداقل سود شما: 61,200 تومان